Bu-lat-lat (boo-lat-lat) verb: to search, probe, investigate, inquire; to unearth facts

Vol. VII, No. 11      April 22- 28, 2007      Quezon City, Philippines

HOME

ARCHIVE

CONTACT

RESOURCES

ABOUT BULATLAT

www.bulatlat.com

www.bulatlat.net

www.bulatlat.org

 

Google


Web Bulatlat

READER FEEDBACK

(We encourage readers to dialogue with us. Email us your letters complaints, corrections, clarifications, etc.)
 

Join Bulatlat's mailing list

 

DEMOCRATIC SPACE

(Email us your letters statements, press releases,  manifestos, etc.)

 

 

For turning the screws on hot issues, Bulatlat has been awarded the Golden Tornillo Award.

Iskandalo Cafe

 

Copyright 2004 Bulatlat
bulatlat@gmail.com

   
TULA (POETRY)

Ang Utos (Kadenado't Kondenado)

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat


May isang lalaking takot na nagtago
At ayaw padakip sa gawang pangrereyp.
Tinawag ng Puno ang piling bilanggong
Yayat ang hitsura’t halatang may sakit.
Agad na nag-atas at tutugaygayan,
Gaano mang hirap ang kanyang suungin.
“Tandaang mabuti… Balik-bilangguan!”
Ulos na salitang mata’y nanduduling.
“Gumagawa ito ng lihim na landas
At higit bihasang parang may sa palos.
Yabag ay pakingga’t tatagan ang matyag,
Gayahin ang mata nitong ibong banug.
Agad na dakipin kung siya’y makita’t
Yariing tahimik kapag umaalma.

Abril 18, 2007 

Inilathala ng Bulatlat

 

BACK TO TOP ■  PRINTER-FRIENDLY VERSION  ■   COMMENT

 

© 2007 Bulatlat  Alipato Publications

Permission is granted to reprint or redistribute this article, provided its author/s and Bulatlat are properly credited and notified.