Day: March 26, 2006

BY DENNIS ANDREW AGUINALDO Posted by Bulatlat Friday is a fear of weekends, The shadows of monuments, Stones, Sticks. Shield against a Saturday! Water down a rising Sunday. Next week could be different. A next Week? Could be more than seven days. (Bulatlat.com)

NI TOTO DIVINO Inilathala ng Bulatlat Kanina lang, kanina lang, nariyan pa sila. Mga halaklak at tawang-anghel sa lupa Dito, dito, o maaaring sa dako pa doon Doon ko huling narinig ang mga awit nila. Bilis, habulin natin ang mga bakas ng tinig Ang buntot ng hagikhik at dulo ng sigawan Idikit ang tenga sa…