Sagana Raw ang Buhay

NI PAPA OSMUBAL
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 47, January 6-12, 2007

Sagana raw ang buhay
at hibla lamang ng alamat ang gutom.

Iyan lagi ang matibay na haka-haka
ni Aling Gloria na kasinglusog ng elepante
na kung makita mo naman masasabi mo
na hindi nga kulang ang biyaya sa mundo.

Hindi niya batid na hindi lahat
ay kayang kumain sa kaniyang restoran.
Di niya dama ang hapdi sa sikmura ng mga pulubi
na nakatalungko sa tapat ng kanyang restoran.

Makitid pa kesa puit ng baboy
ang kanyang pag-iisip.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post