Day: October 12, 2008

A fact-finding mission in Zamboanga City documented the inhumane treatment experienced by Filipino deportees from Sabah, Malaysia. BY ANGIE DE LARA MIGRANT WATCH Bulatlat A fact-finding mission led by Migrante International was held Oct. 2 to 5 to look into the conditions of Filipino deportees from Sabah. Participants in the mission included Gabriela Women’s Party,…

Contrary to President Arroyo’s statement that the ratification of Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA) will protect the country from the global financial crisis, it will make the country more vulnerable to economic shocks. BY IBON FOUNDATION Posted by Bulatlat Contrary to President Arroyo’s statement that the ratification of the Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA) will…

NI ALEXANDER MARTIN REMOLLINO Inilathala ng Bulatlat Maging ang pinakamahimbing nating pagtulog ay hindi mahimbing. Sa pinakatahimik man nating mga gabi, waring walang katapusan ang ingay ng mga buldoser, ng nagkakapira-pirasong mga tabla, ng nagkakayupi-yuping mga yero. Sapagkat may ilang nagnanasang umangkin ng ating karapatang makumutan ng katahimikan sa kalaliman ng gabi, ng ating karapatang…

Ano pa ang kapasidad ng sarili na makapagtatwa ng kahirapan? Sa lente ng buhay ng gitnang uri, ang uring afiliasyon ay nagbabago. Nagkakaroon ng pagtratraidor (betrayal) sa uring pinagmulan (class origin) para ang identifikasyon ay pumanig sa abstraksyon at materialisasyon ng gitnang uri. Abstraksyon ito dahil nga sa mas maraming pagkakataon ay dinaranas lamang ito…