Day: June 21, 2009

Ni ROLAND TOLENTINO Kulturang Popular Kultura Bulatlat Magduda kapag ang pangalan ng higanteng global na negosyo ay “Triumph.” Ipagtatagumpayan talaga nito ang determinasyong kumita. At wala namang pagkakataong iniinda ang pagkita nang di iniinda ang kaakibat na exploitasyon ng manggagawa nito. Sa Filipinas, ang mga kompanya ay kundi pangalan ng santo (San Miguel) ay apelyido…

The Kilusang Mambubukid ng Pilipinas said on Saturday that they would not be able to celebrate Father’s Day today because their peasant leader Randall Enchanis and other activists are being persecuted by the Arroyo regime. Echanis (center, foreground) is a political detainee while Nilo Arado (left, foreground) is a desaparecido. Fermin Lorico was killed in…