Day: September 6, 2010

Ni Roland Tolentino Bulatlat.com Media ang pangunahing daluyan ng pambansang wika, o ang popular nitong bersyon, kolokyal na Tagalog, Filipino at Taglish. Maliban sa evangelical na palabas na nagbibigay-aral at nanghihimok ng kumbersyon sa ingles, ang kalakhan ng free channels sa telebisyon ay gumagamit na nitong Filipino. Dati ay primetime telebisyon lang ang gumagamit nito.…

We, of the National Clergy Discernment Group (NCDG), express our disgust that justice for the murder of Fr. Cecilio Lucero is not yet attained. We express our disappointment that after one year, nothing have come out of the investigation. It was on Sept.6, 2009, an early Sunday morning, when some thirty heavily armed persons in…