Day: August 28, 2011

Ni Tam Ling Tuwid ang daan. May dilaw na tali ang bawat tanglaw Ngunit lasing at susuray-suray ang dumaraan, Tila hindi alam ang patutunguhan. Tuwid ang daan, Ngunit sa dami ng bako’y hindi ka makadadaan Matarik at papabagsak ang iyong lalakaran, Mag-ingat at sa isang mali mo’y Sa kumunoy ng kahirapan ka rin malalaglag. Tuwid…