Day: November 23, 2011

Ni MARK ANGELES Limampu’t walo silang sumakay sa ataul. Limampu’t walo silang sumakay sa ataul tungong Shariff Aguak. Limampu’t walo silang sumakay sa ataul tungong Shariff Aguak. ang di na nakarating. Sa bangin natagpuan. Sa bangin natagpuan ang kanilang mga bangkay. Sa bangin natagpuan ang kanilang mga bangkay, tinaniman ng bala. Sa bangin natagpuan ang…