Day: May 7, 2012

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Sa ngayon, may paninindigan na ang Facebook users sa bagong feature sa format ng personal wall—ang timeline. May mga kaibigang lumipat na sa timeline dahil ito naman daw ang inevitable. Mayroon din namang ayaw pa, naninindigan ng pagbawas sa kooptasyon sa mismong plataporma ng Facebook. Iba ang format ng timeline: may…