Day: May 19, 2012

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ito ang paglilinaw ng pinakatanyag na boxingero’t Filipino sa naunang release hinggil sa kanyang tugon sa pagpabor ni Barrack Obama ng same-sex marriage. Ano pa rin ang problema rito? Matatanggap ang kaibang pagkatao pero may bagahe’t limitasyon ito: basta hindi sila magpapakasal, magkakaroon ng legal na estado sa patriarkal na mundo…

By RONALYN V. OLEA Bulatlat.com MANILA – One of the doctors belonging to the so-called Morong 43 filed a formal opposition to the promotion of two military officers allegedly involved in the torture of the health workers. Dr. Alexis Montes filed May 17 his opposition to the promotion of Gen. Jorge Segovia and Col. Aurelio…