Day: June 29, 2013

Ni Edwin Quinsayas Bulatlat.com paulit-ulit kong kinakatalik png ‘yong mga pahina buong pananabik hinahagkan ko ang init ng ‘yong simula aghahabulan ang aking mga daliri pinapasok ang ‘yong katawan sinasaliksik ang bawat linya bawat pananda bawat titik; nais kong magtampisaw maliyo sa nagsalabat mong damdamin lasapin ang ‘yong trahedya mahibang sa ‘yong ligaya maligaw sa…