Day: September 9, 2013

Ni MARK ANGELES Bulatlat.com Syria, halika at saluhan ako sa aking almusal. Kagatan mo itong binili kong shawarma. Itong baklava, kasintamis ba ng tinitinda sa iyong abalang mga bangketa? Gusto kong malaman kung paano mo natitiis ang alinsangan. Masaya ka ba tuwing taglamig at nasasabik sa pagpatak ng mailap na niyebe? Patawad, Syria, ngunit hindi…