Day: October 1, 2013

Ni MARK JOSEPH RAFAL Bulatlat.com Tapos na raw ang moro-moro Sa Zambo. Ang tanong mayroon Nga bang sigalot? Ay! Itong Mga salot ng ating bayan, Lubhang bihasa sa salamangka At naratibong ang saysay Ay waring pagpipinta sa tubig. Pakitong-kitong na silang Nililinis ang kani-kanilang Duguang bakuran at limahid sa pagkanid Himpilan. Selective justice? Sabihin ninyo…

Ni Rogelio L. Ordoñez Bulatlat.com Ikaw, ikaw na utak-guro Ay saan nga ba patungo? Manungaw ka Sa bintana ng kaluluwa At butasin ng mga mata Ang pader ng pagkaaba… Bawat mansiyon at palasyo’y Silipin ang mga kuwarto At matutong mag-atado Ng bituka’t mga apdo… Ikaw, ikaw na kasiping ng aklat Ay dapat mamulat Sa mga…