Day: October 14, 2013

Ni RONALYN V. OLEA Bulatlat.com Ibinuwal ng ipu-ipo ang gintong uhay na ipinunla ng pagkakaisa Santi-sima! Napaantada ang matatanda Aanihin na sana ang bunga ng pagsisikap kundi nanalasa ang bagyo Ay! Walang ibang marapat gawin kundi bumangon Ilang bagyo na ba ang humambalos sa loob ng ilang dekadang pagtatanggol sa lupa? Nagpaulan na ang bala…