Day: January 27, 2014

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Selfie ang piniling salita ng taon ng guardian ng wikang ingles, ang Oxford Dictionaries. Ang lumalabas na pag-unawa at katangian nito ay: sariling kuha’t upload ng sarili sa mga social network site. Indikatibo ang selfie ng isang narisistikong proyekto, ang proyekto ng pag-angat at preserbasyon ng sarili. Inaangat…