Day: February 24, 2014

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ito ang pangunahin at pinakasiksik na kalsada sa Metro Manila. Ang dating henerikong kalsada na Highway 54, ang EDSA ay ipinangalan sa bayaning si Epifanio de los Santos noong 1959. Nawala ang mga publikong espasyo at pribadong bahay, mabilisan ang transformasyon tungo sa tuloytuloy na hilera ng mga…