Day: March 31, 2014

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ito ang paghihintay ng moment of truth. Parang end-of-sem, tapos na ang requirements, at nag-aantay ng resulta. O sa collective bargaining at negotiationg agreements, nag-aantay kung ano ang magiging katanggaptanggap sa panig ng management at labor. Sa eleksyon, nag-aantay kung sino ang aalagwa’t mananalo. Wala tayong ginagawa sa…