Day: February 4, 2015

Ni Glen Sales Bulatlat.com Hinihintay ng anak ang kanyang tatay. Tulad ng nakasanayan. Bubuhatin na naman siya ng kanyang tatay At sasabihing nakawawala ka ng pagod Sa maghapong pagtratrabaho mula sa itinatayong gusali. Salamangkero na naman ang tatay Dahil sa iba’t ibang pasalubong Tulad ng kendi, palobo at tinapay Na lumalabas sa kanyang bulsa. Ngunit…