Day: May 25, 2015

Buhay na buhay ang pakikibakang kontra-mina sa Mindanao

KALIBUTAN Ni CLEMENTE BAUTISTA Buhay na buhay—at nagtatagumpay—ang pakikibakang masa laban sa malakihang pagmimina sa Mindanao. Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, matagumpay na isinabatas ng Davao City Council ang lokal na ordinansang nagbabawal ng malakihang pagmimina sa kanilang lungsod. Naging matunog sa buong bansa ang hakbanging ito ng Lungsod ng Davao upang mapreserba ang…