Day: May 26, 2015

Review: “Against The Tide” by the National Union of Peoples’ Lawyers

While we all fight for victory, the odds of it are not the only things that should determine whether we push or abandon struggle. Because, sometimes, the only thing that matters is doing the right thing, for the right reason, despite the odds. Your two books are all about doing the right things despite the odds. That is a lesson for everyone, not just for starting lawyers.

Kahit di man umulan ngayon, Kulimlim ang lumatag Na mga balita, Isang ina na inakay sa Isla ng kamatayan sa salang wala siyang muwang, Ang nagbilin sa mga anak Na huwag siyang kalilimutan, Habang ang pinuno ng kanyang bayan ay nagkibit-balikat lamang. At yanig din ang mundo sa Di mabilang na Mamamayang inilibing ng Nagngalit…