Day: June 6, 2015

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA “Mayroon raw ho yatang mga tumutol sa K to 12 na nag-rally kanina. Humigit-kumulang raw ho dalawampu sila. Pero iyong banner ho nila, tiglilima. Yung tao ho baka magreklamo ng unfair labor practice dahil limang bandera ang pina-tangan sa kanya. Minsan ho talaga ang mga kritiko natin, sila lang talaga ang…