Day: July 3, 2015

Batang paslit tuwang tuwa sa pagsungkit Nitong aratiles na likas ang tamis Mumunting mga prutas dulot ay pag-asa Gutom ng musmos naibsang bahagya Isang kaligayahan na makabalibag’ ng sineguelas Manamis-namis na may asim, kapag nalasahan Titipunin sa sisidlan ng binaligtad na kasuotan Tagaktak ng pawis ang tumbas ay kasipagan Sa maitim na kulay ng duhat,…