Day: November 2, 2015

Ang nakakalasong usok at ang plantasyon ng palm oil sa Indonesia

Una sa dalawang-bahaging artikulo tungkol sa plantasyon ng palm oil Ikalawang bahagi: Paghahanda sa ekspansyon ng plantasyon ng palm oil sa Pilipinas Ni CLEMENTE BAUTISTA Usok. Nakakalasong usok. Ito ang isa sa mga masamang idinulot ng malawakang sunog sa kagubatan o forest fire sa Indonesia na umabot na din sa iba pang mga bansa. Sa…