Day: January 13, 2016

Ni GODFREY J. DUNQUE Edukasyon ang solusyon, Pero bakit isa nalang itong ambisyon Sa mga kabataang naghahangad ng propesyon O di kaya’y isa itong malaking imahinasyon. Kabataan ang pag-asa ng bayan, Susi tungo sa maunlad na pamayanan Bayan na puno ng kayamanan Pero iilan lang ang nakikinabang. Pamaraan na dapat isaalang-alang, Sa mga kabataang naghahanap…