Day: January 26, 2016

By Carol Pagaduan-Araullo Streetwise | BusinessWorld Ask a Filipino nowadays what he or she knows about Colombia and chances are the reply will be about how the reigning Miss Universe, the Philippines’ Pia Alonzo Wurztbach, almost lost her crown to Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, after the emcee mistakenly announced the Colombian beauty to be the…

Rebiswalisasyon ng Petroglyph

Bawat imahen ay nakaugnay sa kabuuan, ang individual ay nakaugnay sa kolektibo. Hypertext kumbaga na sa sariling pag-unawa ng biswal na nakikinig (ang tumutunghay) nagkakaroon ng halaga at kabuluhan ang pagdanas. Pero hindi tulad ng mga petroglyph, ang pag-aakda ni Malto ay nagsasaad ng mas halatang ugnayan ng lokal at global, ng nasyonal at transnasyonal, ng natural at teknolohikal. Dahil na rin ito, mas mahaba ang karanasan ng kasalukuyan sa mga pagdanas ng nauna sa kanya.