Day: February 7, 2016

Maalab na pagbati at marubdob na pagpupugay ang ipinapaabot ng Karapatan sa pagdiriwang ng inyong ika-15 taong pagbabandila ng progresibong pamamahayag at paglilingkod sa sambayanan! Isinilang ang Bulatlat kasabay ng pag-akyat sa kapangyarihan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Parang pinagtiyap sa pangangailangan ang pagsilang nito sa panahong ito. Matatandaang ang 2001 hanggang 2010 ay…

Mabilis ang Internet saturation pati sa bansang tulad ng sa atin: 37 percent noong 2013, 48 percent sa 2014, 58 percent sa 2015, at 74 percent sa 2019. Isa sa apat na mamamayan ay magkakaroon ng akses sa Internet bago mag-2020. Natumbok ng Bulatlat, labinglimang taon na ang nakakaraan, ang potensyal ng platapormang Internet sa…

#15YearsofBulatlat | ‘My internship was one for the books’

My Bulatlat experience is definitely one for the books. Like a roller coaster ride, I must say. From joining the Labor Day rally, to immersing at Islang Puting Bato in Tondo, to a one-on-one heart wrenching interview with JL Burgos and Editha Burgos, family of the still missing activist Jonas Burgos, Bulatlat has definitely showed…

Mainit at militanteng pagbati ang ipinapaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa ika-15 anibersaryo ng Bulatlat.com ngayong ika-7 ng Pebrero, 2016. Isa ang Bulatlat.com sa maituturing na mga haligi ng alternatibong midya na mabilis na nakapag-uulat hinggil sa iba’t ibang isyu ng masang anakpawis at sambayanang Pilipino. Ang mga artikulo na inilabas…

Mainit na pagbati sa ika-15 anibersaryo ng bulatlat.com! Ang salitang “bulatlat” ay nangangahulugan ng pagbubukas (ng isang bagay o pangyayari) hanggang sa makita ang esensya at kaibuturan nito. At ito nga ang ginagawa ng bulatlat.com sa loob ng nakaraang15 taon. Maraming balita at isyu ang lumalabas ngunit naihahayag lang nang pahapyaw at batay sa punto…

Sa pagpapalit-bihis ng panahon tungo sa bagong milenyo, sumibol ang online media bilang bagong porma at lunsaran ng malayang pamamahayag. Sa bagong milenyo ring ito lumalangoy ang bagong dugo ng henerasyong tutok sa social media. Bagong henerasyon, ngunit hindi bago ang mga isyung pasan-pasan ng mamamayan dahil nananatili ang pagsasamantala sa lipunang pinaghaharian ng iilang…

Mulapo sa Alliance of Health Workers,binabati namin ang Bulatlat.com sa inyong ika-15 anibersaryo at sa inyong patuloy na pakikibahagi sa mga laban ng mga manggagawang pangkalusugan at iba pang sektor lalung-lalona sa isyu ng pribatisasyon ng Philippine Orthopedic Center. Dahil sa inyo at sa iba pang kasama sa media,nailantad natin ang kabulukan ng sistema at…