Day: June 17, 2016

Ni ROMMEL PIPOY LINATOC Maraming simbulo ang Kaalaman. Sinusukat ng gradong Iyong kinalugdan, Itinatak sa pirasong papel ang pangalan. Ngunit, kulang ang mga ito sa karunungan. Ang sinaulong katuruan , madali ang paghiwalay Babansutin ang sarili, mauupos ang iyong malay. Pagsusunog ng kilay ay ganap ang saysay Kung sa bawat aralin, kaliwanagan ang pakay Kakayahang…