Day: September 9, 2016

#ReclaimLumadLand: Continue the Lianga Martyrs’ struggle for land, environment, and justice!

KALIBUTAN This solidarity statement signed by 45 different organizations across the world was delivered during the program of the ‘Eydow Tu Pakigsantuya Tu Tumindok Kane’t Caraga’, the day of struggle of the Indigenous Peoples of Caraga in reclaiming the ancestral lands of the indigenous Lumad back from the Philippine military in Surigao del Sur province.…

Bato-bato sa langit: Paunawa kay Pangulong Obama

Ni JOI BARRIOS-LEBLANC Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Nabastusan po ba kayo sa aming Pangulo? Pasensiya na po at nakapagmura. Posibleng: 1. Hindi naturuan ng good manners and right conduct ng mga Thomasites na padala ng Amerika. Hindi nasakop ng colonial miseducation, ika nga ni Constantino. 2. Masama ang gising. Baka binangunot dahil…