Day: May 1, 2017

‘Nanay ka ba ng lahat ng bomba?’ Lintanya ng mga collateral damage

Ni SONNY SAN JUAN GBU-43/B Inihulog ka ng ika-13 Abril 2017 sa purok Achina,probinsya ng Nangarchar, Afghanistan GBU-43/B alyas Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) 21,600 tonelada 30 talampakan O ina ng mga bomba 11 tonelada ng TNT mahigit isang milya ang saklaw ng biyaya nito 300 metro ang agwat ng hukay bunganga ng bulkan…