Day: June 17, 2018

Ama

Ni RENE BOY ABIVA I Ginawa kong bukas ang ‘yong simbahan para sa mga anak mong ‘alang matuluyan pinagpasyahan kong ito’y maging kanilang kanlungan sa gaya ni Aling Maring, Tata Mario at iba pa na mga nangagsipaglayas sa Baryo Kalbaryo nang hambalusin sila ng militarisasyon, ‘di lang mga tao, Ama, ang aking kinanlong kasama pati…

Duterte: Delay peace talks, ‘engage’ the public first

In April, President Duterte called for resuming the GRP-NDFP peace talks he had arbitrarily “terminated” in November. Saying it’s the “last chance” for achieving peace with the Left revolutionary movement, he gave the two sides 60 days to undertake informal/backchannel discussions to pave the ground for the fifth round of formal negotiations, which he had…