Day: August 10, 2018

Fact or fiction: Lawbreakers, professional rallyists, blind followers and other labels about activists

Vow of poverty. Activists are encouraged to live simply, but unlike priests, they don’t have a vow of poverty. They don’t fetishize poverty; instead, they work with the poor to fight the structures that engender oppression in society. Indeed, activists renounce material riches and the glorification of wealth but it doesn’t mean they can no…

Kumander Parago versus One Billion Rising: Politikang seksuwal sa panahon ng terorismong U.S.

Ni E. San Juan, Jr. Bulatlat.com Ang tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian ba ay walang iba kundi organong seksuwal? Seks ba ang buod ng pagkatao? Kung hindi man ito kalakaran, ang tumututol ay siyang nagtatampok ng problema, bagamat salungat sa namamaraling opinyon o doxang pangmadla. Sinomang bumanggit…