Jovito Palparan

Ni CHRISTOPHER RIVERA

Jovito Palparan
Isang pangalang kinamumuhian
Ng mga biktima ng kanyang kalupitan
At sagad-sagaring kahayupan
Pinaslang ang laksa-laksang lumalaban
Pinadukot at pinahirapan sina Empeño at Cadapan
Sa kanyang kampanyang kontra-komunista
Takot ang inihahasik sa madla
Anti-komunista
Sagad-sagaring pasista
Pinapurihan ni Gloria
Binansagang “bayani” sa SONA
Sa pagreretiro sa serbisyo
Pinasok ang Kongreso
Inasinta ang Senado
Ayun, natalo!
Tatlong taong nagtago sa lungga
Naispatan sa Sta. Mesa
Sobrang tanda na
Si Green Goblin na karibal ni Spiderman hawig niya
12 taon na ang lumipas
At sa wakas
Si Palparan, hinatulang may sala
Sa wakas, nakamit ang hustisya
Ang hatol Kay Palparan
Magsilbi sanang babala
Sa mga lumalapastangan sa karapatan ng mamamayan
Sa mga nagsusulong ng makasariling adyenda
Hindi sa lahat ng oras, hawak ng iilan
Sa leeg ang katarungan
Dahil sa mata ng hukumang bayan
Ang may utang ng dugo, tiyak may kalalagyan
(https://www.bulatlat.com)

*Si Christopher Rivera ay isang guro sa pribadong paaralan at dating mamamahayag pang-mag-aaral

Share This Post