Day: February 1, 2019

  Ni PHILIP M. JAMILLA bata, bata, patanong anong oras na ba? ‘di mo ba narinig ang mga balita? anong bilin ni inay? umuwi ka ng maaga, ‘wag ka nang pasaway at tumambay diyan sa kanto. magsuot ka nga ng sando kung ayaw mong matangay, ‘wag ka nang pasaway, ‘wag ka nang maghintay sa labas,…