Day: March 25, 2019

Regulasyon (at rebolusyon) sa motorsiklo

Totoo namang pribilehiyo ang magkaroon ng lisensiya sa pagmamaneho. Kailangang dumaan sa masusing eksaminasyon ang sinumang nagnanais na humawak ng manibela. Sa kanyang pagpapaandar ng sasakya, nakasalalay kasi hindi lang ang kanyang buhay kundi ang buhay na rin ng kanyang mga pasahero. Kaugnay nito, tama rin namang magkaroon ng ilang regulasyon sa mga sasakyan ng…

Ni R.B.E. ABIVA Anong kapit-tigas sa pagkakalapat ang kanilang mga labi; anong lamlam ng kanilang mga mata na wari’y tahanang walang laman o naghihingalong sinag-araw kung dapithapon; anong higpit ang pagkakasaklot ng luma’t inaamag na rosaryo sa kanilang butuhan-payat-tuyong dibdib; at paglapat ng mabangis na anino sa suwelo ng mundo’y bumabangis din ang pagbulwak ng…