Day: June 11, 2019

Sa likod ng kamera

Sadyang tinatago sa makukulay na termino ang sitwasyong napakasaklap para maging katanggap-tanggap. Hindi ito kakaiba sa kamerang nagbibigay ng ilusyon ng pag-unlad kahit na kabaligtaran ang realidad. Hindi nasasapol ng kamera ang lahat ng nangyayari, lalo na ang sitwasyon sa likod nito.

NPA-Northern Samar raids ‘abusive Marawi battalion’

Since 2017 peasants and peasant women in Northern Samar have complained of extra-judicial killings, military encampment in public schools and in barangays, forcible mass evacuation affecting 2,423 victims, illegal arrest and detention, series of aerial bombing, psywar and surveillance, destruction of properties, sexual harassment and others.