Month: January 2020

Sining ng Oportunismo at Hamon ng Paglubay sa Kamangmangan

Ang sining ng oportunismo tulad ng sining ng realismo ay pagtatanghal ng tunay at pang-araw-araw na buhay. Ang pagtatanghal ng sining ng oportunismo ay pag-akda at reproduksiyon ng pasismo. Isang hamon ito sa mga artista at manunulat upang lubayan ang rebisyonismong pangkasaysayan at kamangmangan. Ni ABET UMIL Bulatlat.com Nagagamit ni Brillante Mendoza ang kasikatan niya…

Wife of political prisoner decries inhumane treatment

By 3 p.m., Badayos finally got inside the inspection area. Two female jail guards asked her to lift her shirt and she was frisked from the breast down. She was then asked to pull her pants and underwear down to her knees. She was instructed to bend forward and hop three times. One of the guards placed a mirror between her legs and asked her to emit a cough. It was only then she was allowed to go.