Day: March 9, 2020

Ni ARTHUR DAVID SAN JUAN Ilang taon din ang iyong binuno: unahan ang tilaok sa dilim upang maagang isaayos ang mga kasangkapan sa kusina. Madalas, sa kakulangan ng sibuyas na isinasahog sa itlog, bubudburan mo ng iyong mga luha ang kaning tutong; himutok ng mga gabing pinalilipas ang gutom. Ikinakasal ang hapdi ng kalamnan sa…