Day: May 9, 2020

Ni RICHARD R. GAPPI  Sanay na kami. Ang tawaging kilikili ng lungsod at libag ng lansangang umaalingasaw. Amoy-kanal? Sa estero kami naka-bahay. Mga tamad. Hindi nagbabayad ng tax. Pero unang nakinabang sa SAP. O e ano? Hindi natutong mag-ipon? Nang bumili kami ng 3-in-1, kape’t sabon, nagbayad ng kuryente at ilaw wala ba dung value-added…