Day: April 22, 2021

On Earth Day, environmental groups decry foreign plunder of mineral and marine resources

“With government pronouncements that the influx of 100 new projects would generate P21 billion ($433 million) worth of revenue, it is estimated that this will cost around P210 billion ($4.3 billion) worth of minerals that will be shipped offshore instead of circulated in the domestic economy.”

Community Pantry Ph: Hugpungan ng ginhawa at pag-iral ng use value

Sa pagsulpot ng mga Community Pantry sa buong kapuluan, nagkaroon ng bagong hugpungan o pagkakatagpo-tagpo. Sa hugpungang ito, matingkad ang diwa ng kolektibismo na may potensyal na makipagtalaban sa gutom, karahasan at pandemya. Litaw rin ang materyal na pag-iral ng use value (laban sa exchange value) upang makamtan ng mamamayan ang kanilang mga pangangailangan.