Day: July 7, 2024

Balik-Tanaw | The bastard from Nazareth

But Sunday’s lection on Jesus’s homecoming paints a different picture. His townmates ask, “Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon, and are not his sisters here with us?” Mark’s ‘The carpenter from Nazareth, the son of Mary’ (read, bastard) was a hard sell. It was certainly a hard sell for the other Nazarenes; in the Lukan version of this story, they tried to throw Jesus off a cliff.

Konteksto | Bini

Bini o BINI? Bloom o BL&infi;M? May letrang “s” ba dapat sa dulo ng Bloom/BL&infi;M kung tinutukoy ang napakaraming tagahanga? Ano-ano ang mga akmang salita sa panahon ng kasikatan ng walong binibini? Kailangan ba talagang may salitang “Bini” bago ang mga pangalang Aiah, Colet, Gwen, Maloi, Jhoanna, Mikha, Sheena at Stacey? Sige na nga. Baka ito ang patakaran sa tinaguriang BINIverse!