Tags: academic repression

Pressured by the military, officials of a high school in Quezon City rejected the enrollment of a student activist. She could only enroll at the school, they told her, if she signed a waiver that would prohibit her from participating in protest actions and rallies. Aghast and angry, the student decided to fight back.

Sa unang malas, mistulang seryoso ang administrasyon sa hangarin nitong maging isang world-class university ang U.P. Sa pamamagitan ng biswal na pagpapaganda, hangad nitong umangat ang ranggo ng pamantasan kapag inihanay na sa mga unibersidad sa ibang bansa, kahit man lamang sa Timog-Silangang Asya. Dahil katatapos lang ng sentenaryo, mukhang makatarungan nga na ayusin ang…