Tags: alex remollino

BY ALEXANDER MARTIN REMOLLINO (Bulatlat.com) Parallels Sixty years have the Palestinians spent away from Palestine, herded into the Gaza Strip and the West Bank as the Jews were in the ghettos of Nazi-occupied Europe. For sixty years they have been fleeing from massacres against them, which are not unlike the pogroms of the Holocaust. With…

NI ALEXANDER MARTIN REMOLLINO Inilathala ng Bulatlat Maging ang pinakamahimbing nating pagtulog ay hindi mahimbing. Sa pinakatahimik man nating mga gabi, waring walang katapusan ang ingay ng mga buldoser, ng nagkakapira-pirasong mga tabla, ng nagkakayupi-yuping mga yero. Sapagkat may ilang nagnanasang umangkin ng ating karapatang makumutan ng katahimikan sa kalaliman ng gabi, ng ating karapatang…