Tags: anti-subversion law

Ang kontrobersyal na Human Security Act (Republic Act No. 9372) o aking tatawaging “Terror Act” ay madadagdag sa mahabang listahan ng mga batas o dekreto ng estado ng Pilipinas na pagsalakay at pag-atake sa karapatan ng taumbayan na magpahayag, maglathala, mag-organisa at lumahok na mapayapa sa pangkabuhayan at pampulitikang pamamalakad sa bansa. NI ROLAND G.…