Tags: apec 2015

Ni MARIA THERESA MORTA “Tulak!” Basa ng tubig na maalat. “Tulak pa!” Basa ng tubig na nagpapahirap ng paghinga. “Palit, palit, may tama!” Harap na. Unang linya. Hawak sa asul na harang. Lapat na lapat ang dalawang mga palad at sampung mga daliri. “Tulak!” At tumulak pa ng makailang ulit. Kasabay ng patuloy na buhos…

By LUIS V. TEODORO Vantage Point | BusinessWorld From clearing Metro Manila’s thoroughfares of street vendors, parked cars, and sidewalk stalls to prevent the horrendous traffic jams that everyday make moving from one place to another torture for motorists and commuters, to rounding up the street children that have become the fixtures of busy intersections…