Tags: Arnel Pineda

Ang kapangyarihang mag-xerox ang kagalingan (skill) ng Filipinong singer. Kung gayon, ang karaoke ang pangunahing aparato na nagpapaunlad ng kanyang kagalingan tungo sa kapangyarihang makapag-xerox. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VII, No. 49, Enero 20-26, 2008 Balita ang mala-Cinderella pagkatuklas kay Arnel Pineda, dating tipikal na nagbabanda sa bansa, ang kanyang grupong…