Tags: banned books

Mga salitang bawal, mga rehimeng nabuwal

Sa buktot na pagtingin, inaakala ng mga nasa kapangyarihan na ang pagsikil sa pagkalat ng teksto ay sapat na para tuldukan ang mga ideyang nais nilang pigilan. Subalit kasaysayan na rin ang magtuturo, gaya sa mga halimbawang nailahad sa itaas, na ang mga “subersibong ideya” ay hindi lang kalipunan ng mga salita kundi produkto ng kolektibong pagkilos ng mga taong naninindigan.

In defense of academic freedom, teachers make ‘subversive’ books accessible

“If we are truly free and democratic, we allow our citizens to have free and open access to information for them to critically think about their decisions and fully participate in democratic processes and uphold human rights and social justice all of which are embedded in our constitution.” By ANNE MARXZE D. UMIL Bulatlat.com MANILA…