Tags: blogging

Tulad ng napakaraming lansangan sa Maynila na nagkalat ang mga basura, ang tinatawag na information superhighway ay sadlak sa dumi ng misimpormasyon at iresponsableng pagsusulat. Pero kung gusto mong mag-blog, maaari kang tumulong sa paglilinis nito sa pamamagitan ng pagiging modelo ng responsableng pagsusulat. NI DANILO ARAÑA ARAO Konteksto / Pinoy Weekly Inilathala ng Bulatlat…