Tags: Catholic bishops

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA Bulatlat.com http://ph.news.yahoo.com/bisho?p-pcso-fund-mess-holds-shares-?stock-ayala-123509105.html Aba Ginoong Maria, punumpuno na sila ng grasiya, Ang pinanginoong pera ay sumakanila. Bukod silang pinagpala sa kapariang lahat At pinagpala rin naman ang kanilang mga bulsa. Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin mo silang mayayaman Ngayon at hanggang sila’y mamamatay. 8:00 n.u. 17 Hulyo 2011 Lungsod ng Quezon…