Tags: Ched Memorandum Order No. 20 series of 2013

Educators, students form alliance to defend Filipino language, subject

“Ang wikang Filipino ay di lamang isang simbulo ng ating pagiging bansa. Ang wikang Filipino sa unibersidad ay kumakatawan sa ating pagpapahalaga na ang buhay natin bilang isang bansa ay nakasandig sa pagkakaroon ng isang wikang gagamitin para hubugin ang mga kaisipan ng mga kabataan at mga matatanda na nasa kapangyarihan sa sistema ng edukasyon.” – National Artist Bienvenido Lumbera

RELATED STORY | Agrarian woes mark 26th anniversary of CARP