Tags: City Jail

Sa labas ng City Jail, samakatuwid, ang papel na pera ay sakmal ang kapangyarihang makapagparangya sa iilan at makapanghikahos sa nakararami. Anong saya nitong mundo ng bansa natin, ang sinsilyong ekonomiya sa loob at labas ng City Jail! NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat.com Vol. VIII, No. 28, August 17-23, 2008 Ang bilin sa…